Huvitavad punktid: elamisluba Itaalias ja integratsioonileping  

Paljud inimesed arvavad, et Itaalias kinnisvara ostmine on kõige lihtsam viis elamisloa saamiseks. Kiirustan pettumust valmistama - kinnisvara ost annab õiguse C viisale, mille järgi saab kuue kuu jooksul tulla Itaaliasse kuni 3 kuuks.

Levinud küsimus - kas Itaalias elamisluba ootamise ajal on võimalik riigis ringi reisida?

Jah muidugi! Itaalia ja lähiriikide ilu saab nautida, kui taskus on postkontori kviitung, millega saatsid elamisloa pikendamise soovi ning loomulikult peab pass korras ja alati kaasas olema .

Ja veel üks asi - 2012. aasta integratsioonilepingu kohta.

Mis see dokument on? Integratsioonilepingu kohaselt nõustub 16-aastane ja vanem välismaalane, kes taotleb elamisluba esmakordselt ja ei ela Euroopa Liidus, et ta peab õppima algtaseme riigikeelt, lugema põhiseadust, saama kursis riigivõimu põhimõtetega, arstiabi süsteemiga, haridusega ja ühiskonnaga.

Kuni immigrant Itaalias viibib, jagatakse talle punkte: erialase ettevalmistuse, äritegevuse, itaalia keele õppimise, erikursustel käimise, käitumise, haridustaseme, kinnisvara ostmise, perearsti olemasolu eest.

Ja siis, selle lepingu 30 päeva lõpus, arvutatakse punktid: kui kogute rohkem kui 30 punkti, loetakse leping täidetuks. Kui alla 30 punkti – pikendatakse veel kahe aasta võrra.

Kui see on tõesti halb, saadetakse nad riigist välja ja loomulikult võite elamisloa saamise unustada. Siin on hoiatus - väljasaatmist ei arvestata, kui räägime perekonna taasühendamisega seotud elamisloast, koolitusest, pikaajalisest elamisloast, pagulastele ja EL-i kodanike pereliikmetele.

Kui sul on küsimusi elamisloa kohta Itaalias, siis kirjuta, vastan kindlasti.